ZengWeiming
  • 1,800粉丝数

视频

(702)
Performance_The Big Apple
Instructors’ Lucky Draw
Open JnJ Final
2019-11-13
Open Strictly Prelim-3
Performance_Rhythm of Tap
Performance_Harlem Speaks
Advanced JnJ Final
Advanced JnJ Prelim3
Advanced JnJ Prelim1
Advanced JnJ Prelim2
Open JnJ Prelim4
Open JnJ Prelim3
Open JnJ Prelim2
Open JnJ Prelim1
Solo Jazz & Charleston Final
Open Strictly Final
Open Strictly Prelim-2
Open Strictly Prelim-1
Yuan Yukun & Fei Fei Wu
Ou Lian & Ran Yan
Yu Tong & Lai Lai
Yu Gadong & Yang Yi
Steven Cao & Nasa Lin
Yao Lu & Chen Feiwen
Shi Danqing & Quan Quan
Yang Lihao & Zhang Yiwen
Sandrine Xie & Kelly Zhang
Wu Zhenghan & Xu Wenjun
Wu Shakin & Zhang Ran
Tian Tian & Joy Chen
Qi Rong & Liu Wen Long
Meng Meng & Zhua Zhua
Lisbon & Lei Lei
Liang Yangcong & Liang Wanxuan
Li Xuchen & Kelly Zhang
Li Dafa & Sonoko Chen
Handsome & Tao Shuye
Suzy’s Stompin’ Sharks